Pirmsskola

 

Lībagu sākumskola realizē Pirmsskolas izglītības programmu

(izglītības programmas kods: 01011111) Licence


Lībagu sākumskolas nolikums

Lībagu sākumskolas organizatorikā struktūra

Lībagu sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi (I daļa pirmsskolai)

Kārtība vardarbības novēršanai

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Individuālo mācību piederumu saraksts pirmsskolā

Izglītojamo drošības noteikumi

 

Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs "Dzītariņš" (kolektīva vadītāja Ilze Velika)

 

 

Pirmsskola


2018./2019. mācību gada darba plāns

Pasākumu plāns e-klasē

 

Dienas režīms 1,5-2 gadīgo grupaiSKATĪT ŠEIT

Dienas režīms 3-4 gadīgo grupai SKATĪT ŠEIT

Dienas režīms 5-6 gadīgo grupaiSKATĪT ŠEIT

 

Nodarbību saraksts 1,5-2 gadīgo grupaiSKATĪT ŠEIT

Nodarbību saraksts 3-4 gadīgo grupai SKATĪT ŠEIT

Nodarbību saraksts 5-6 gadīgo grupaiSKATĪT ŠEIT

 

Pastaigu maršruti 1,5-2 gadīgo grupai - SKATĪT ŠEIT

Pastaigu maršruti  3-4 gadīgo grupai  - SKATĪT ŠEIT

Pastaigu maršruti  5-6 gadīgo grupai - SKATĪT ŠEIT

 

Informācija par Skolas padomes darbību ir sadaļā "Skola".